شناسنامه *
 
نام *
تماس با من
جنسیت مرد
سن 38
درباره من یک کنجکاوی ساده، در این جهان پیچیده!

کشور ایالات متحده آمریکا  
شهر ...

تحصیلات MS  
شغل تحلیل گر  
سرگرمی ها خواندن نوشتن خواندن آموختن  
علاقه مندی ها حقیقت، درستی، شرافت، سازندگی آفرینندگی